فاقرءوا ما تیسر من القرآن

برگزاری جلسه مشاوره برای والدین

اولین جلسه مشاوره برای والدین با حضور مشاوره توانمند خانم دکتر سلیمی در موسسه قرآن وعترت آیات هدایت برگزار شد.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط