فاقرءوا ما تیسر من القرآن

پیوند کودکان با پیاده روی اربعین

لحظات زیبای حضور کودکان در مراسم پیاده روی اربعین، این پیام را برای همگان دارد که ما برای یاری دین خدا و امام زمان خویش هر لحظه آماده ایم و حاضریم جان و مال و خانواده خود را فدا کنیم.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط